RAGDOLL Camael.cz

Radon a elektrické měřící přístroje

Archeologie

Na území celé republiky provádíme inženýrsko-geologické, hydrogeologické, radonové a pedologické průzkumy pro zakládání staveb. Řešíme problematiku vodárenského zásobování, ochranu podzemních vod, půdy a vztahu mezi hospodářským využíváním území a ochranou přírody.

Radontest

Tento web není jen pouhou firemní prezentací. Na stránkách věnovaných radonovému riziku najdete veškeré informace, jaké nebezpečí se může skrývat ve zdánlivě zdravotně nezávadných domech, proč věnovat pozornost ochraně novostaveb bytů a rodinných domů před radonem, i rady, jak ozdravit stávající objekty.

Deradon

Existují minimálně dva dobré důvody, proč radon měřit: 1. jako stavebník, případně projektant, obytného objektu máte zákonnou povinnost zajistit stanovení radonového indexu pozemku (konkrétně §6 – Ozáření z přírodních zdrojů odst. (4), zákona č. 18/1997 Sb.) 2. produkty rozpadu radonu dostávající se do staveb z podloží jsou vdechovány, ozařují organismus uvnitř a jsou příčinou rakoviny plic. Na základě naměřených hodnot budou navržena preventivní opatření proti pronikání radonu z podloží (viz. ČSN 73 0601)

Měření radonu

Provádíme: - měření a stanovení radonového indexu pozemku - měření a stanovení objemové aktivity radonu a jeho dceřiných produktů v objektech

Provádíme měření radonového indexu pozemku - ke stavebnímu povolení a měření radonu pro kolaudaci stavby. Radon je v geologickém prostředí odebírán z hloubky cca 0,8m, kde se již neprojevuje vliv atmosféry a připovrchových nehomogenit půdního profilu.Poté je nasáván do speciálních komor,ve kterých je detekováno ionizující záření.Zjištěním propustnosti podloží a následně výpočtem určíme objemovou aktivitu radonu na měřeném místě resp. radonové riziko.

elekrtorevize Praha Revize elektro Praha Revize elektrospotřebičů Praha Revize hromosvodu Revize elektroinstalace

BANKY| CESTOVKY | AUTO | ENERGIE SLUNCE | TEPELNÁ ČERPADLA| LED ZDROJE | Energie | Pneumatiky | Databáze | Tepelná čerpadla| Obklady | Sklenářství | Elektrické topení| Radonový průzkum